Logo Raadszaal WoerdenIn de gisteren gehouden raadsvergadering over de Woerdense begroting 2017 zijn zo’n 22 moties en amendementen ingediend. Men was dan ook extra vroeg begonnen om alle…

ingezonden stukken de revue te kunnen laten passeren. Hiermee werd in de praktijk gebracht wat de D66-fractie heeft onderzocht over het aantal ingediende moties en amendementen sinds 2006. Uit dat onderzoek is gebleken dat 40 procent meer moties en amendementen werden ingediend dan in de twee voorgaande raadsperiodes.

D66-fractieleider Heerd Jan Hoogeveen juicht deze ontwikkeling toe. Het is goed dat de fracties een open debat met elkaar voeren, waarbij de inhoud centraal staat, en niet of je coalitiepartij bent of niet. Dat is werkende democratie en dat willen we in deze raadsperiode echt realiseren, aldus Hoogeveen.