Logo burgemeester Er is nog veel niet geregeld rond een gekozen burgemeester. Dat zegt burgemeester Victor Molkenboer in RPL Actueel. Hij reageerde op het onlangs door de Eerste Kamer…

genomen besluit om de benoemde burgemeester uit de grondwet te schrappen. Dat besluit zet de deur open naar een gekozen burgemeester maar volgens Molkenboer is er nog niets geregeld over zaken als openbare orde en veiligheid en welke invloed een burgemeester krijgt op het aanstellen van wethouders. Hij vreest dat het burgemeesterschap afhankelijk wordt van de grillen van coalities.

Tegenstander van een gekozen burgemeester is Molkenboer niet maar hij verwacht niet dat hij zichzelf in de toekomst nog verkiesbaar zal stellen.