Logo_Onderhoud_groen Het groenonderhoud van de gemeente Woerden laat te wensen over, wat resulteert in een overvloed aan onkruid en groei van stuiken en bermen. Een tweetal redenen hiervoor…

zijn het groeizame weer van de laatste tijd en het stoppen sinds 2015 met het gebruik van een giftig verdelgingsmiddel, aldus wethouder Tymon de Weger op vragen van de D66-fractie.
Hierdoor is de onkruid bestrijding veel duurder geworden dan opgenomen in de begroting. Nu wordt het onkruid op een duurdere manier bestreden met schoffelen, stomen,branden en borstelen wat als nadeel heeft dat het niet wordt vernietigd en dus snel weer aangroeit. Om het onderhoudsniveau te verbeteren zal er voor de begroting van 2017 rekening mee moeten worden gehouden.