Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben zich 26 kandidaten aangemeld bij de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.
De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2020 in functie treden.

De sollicitanten, negentien mannen en zeven vrouwen, variëren in de leeftijd van 32 tot 62 jaar. Van de sollicitanten hebben veertien ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten.

Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling.

De gemeenteraad draagt twee ervan voor aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij een voorkeur voor één van beiden wordt aangegeven.

Foto: Provincie Zuid-Holland