ProRail Utrecht gaat ook deze zomervakantie gebruiken om grootschalig aan het spoor te werken voor verbetering van spoor en stations.

ProRail kreeg in september 2020 tijdens Prinsjesdag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1,4 miljard euro extra budget toegewezen voor spooronderhoud in de komende jaren. Investeren in het spoor is noodzakelijk omdat er op het drukke spoornet in Nederland steeds meer treinen gaan rijden.

Om hinder en kosten te verminderen, plant ProRail de werkzaamheden tegenwoordig verder vooruit.