Na de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem in Woerden daalde het aantal kilo’s restafval per persoon spectaculair van 195 kilo naar 165 kilo. Afgelopen jaar stagneerde deze daling echter op 162 kilo per persoon. Dit is ook landelijk het beeld en heeft waarschijnlijk te maken met de economische groei: door de gestegen consumptie produceren we ook meer afval.

‘Dit jaar geven we circa € 340.000,- terug aan de inwoners, dat is meer dan in 2018. Het is nu zaak om het “afvallen” vol te houden. Laten we samen gaan voor nóg betere afvalscheiding. Niet alleen voor onszelf vanwege een financiële teruggave, maar vooral om de wereld leefbaar te houden voor onze (klein)kinderen,’ zegt wethouder Tymon de Weger.