Logo KTCHet Kennis Transfer Centrum (KTC) in Zegveld doet mee aan het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’. Er wordt gekeken naar  de mogelijkheden van natte teelten als riet…

lisdodde en wilde rijst in het veenweidegebied. Het waterpeil wordt in delen van het veenweidegebied verhoogd. Een hoger waterpeil moet bodemdaling en veenverlies voorkomen. Door een hoger waterpeil mogelijk te maken wordt waterberging en zuivering eenvoudiger.

Het veenweidegebied wordt hoofdzakelijk gebruikt door melkveehouders. Voor hen betekent een nattere bodem een probleem. Het onderzoek moet duidelijk maken of de nieuwe gewassen op melkveebedrijven in het veenweidegebied toepasbaar zijn.