Logo VICDe veenboer kan niet op oude manier doorgaan, dit zegt Frank Lenssinck. Lenssinck is directeur van het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Boeren hebben volgens hem veel…

gevraagd van de grond en moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen. Het veen klinkt elk jaar weer verder in. Daarom moeten boeren concreet aan de slag met het grondwaterpeil via onderwaterdrainage. Het effect van een hoger slootwaterpeil is volgens Lenssinck verwaarloosbaar. Als de afstand tussen sloten te groot is ontstaan problemen in het midden van percelen.

Gras onttrekt vocht aan de bodem, waardoor het grondwaterpeil zakt. Sloten vullen dat niet voldoende aan. Meer sloten lijkt een simpele oplossing, maar dat is niet realistisch. Daarom pleit Lenssinck voor onderwaterdrainage met een pompput. Via dit systeem komt water in de veengronden en kan de grondwaterstand constant gehouden worden.