Melkveehouders in het westelijk veenweidegebied zijn in staat om met relatief eenvoudige maatregelen 22% van hun ammoniakuitstoot, en daarmee stikstofuitstoot, te verminderen op hun bedrijf. Dat blijkt uit het programma Proeftuin Veenweiden, meldt weekblad deGouda.

Het resultaat werd onder meer bereikt door het verdunnen van mest en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het veevoer. Het programma Proeftuin Veenweiden is drie jaar geleden geïnitieerd door LTO Noord in samenwerking met onder meer het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld.

In het programma werkten 10 pilotbedrijven met onderzoekers en begeleiders aan ammoniakreducerende maatregelen. Daaromheen leerden 100 boeren in ontwikkelteams van de experimenten bij de pilotboeren. Het resultaat komt op een relevant moment nu er volop gezocht wordt naar maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Foto: Veenweide Innovatiecentrum Zegveld