Logo Zuid Hollands LandschapStichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de laatste, ontbrekende 14 hectare van het Veenweidepark bij Gouda aangekocht van de provincie Zuid-Holland. De provincie koos Stichting…

Het Zuid-Hollands Landschap als de bieder met het beste plan. Het Veenweidepark ligt dicht tegen Gouda en de omliggende woonkernen Gouderak, Stolwijkersluis en Goverwelle aan.

Het onderhouden van de natuur van het Zuid-Hollands Landschap gebeurt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Samen met buurtbewoners wordt een extra vrijwilligersgroep samengesteld die in het Veenweidepark Gouda aan de slag gaat. In totaal heeft het Zuid-Hollands Landschap 350 vrijwilligers die wilgen knotten, soorten tellen, sloten onderhouden en rondleidingen verzorgen als natuurgids.