Twaalf grondeigenaren in de Meijepolder Laag slaan de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken. De plannen zijn vastgelegd in zowel een intentie- als een samenwerkingsovereenkomst.

Bijna 300 hectare onderwaterdrainage zal helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zullen voor meer biodiversiteit gaan zorgen. Ten slotte zal de sloop van oude bruggen de aan- en afvoer van water bevorderen, waardoor de wateroverlast zal verminderen.

Foto: Landschapsbeheer Rijn&Gouwe Wiericke –
vlnr: Peter Giezeman, Jan-Willem van Niekerk, Bernhard de Jong en Robèrt Smits