Logo nieuwe raadsleden In de gemeenteraad van Woerden zijn donderdag de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In totaal zijn 14 nieuwe raadsleden aangetreden. Woensdag is afscheid genomen van…

leden die niet meer terugkeren in de gemeenteraad. Na de vorming van een nieuw college is het wellicht mogelijk dat er nog iemand gaat terugkeren in de raad. Ook is de zittingsduur verlengd van negen fractieassistenten. Bij het aantreden van een nieuwe raad dienen de fractieassistenten die in de raad blijven, zich opnieuw aan te melden. Door het verlengen van de zittingsduur kan het opnieuw aanmelden nu achterwege blijven.

Verder is besloten een nieuw vergadermodel ‘Raad op Donderdag’ in te voeren. Vergaderingen vinden voortaan iedere week alleen op donderdag plaats. Met het hanteren van de drie vergaderfases beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming hoopt men efficiënter te kunnen vergaderen.

Foto’s: Anno Visser