De Omgevingsdienst Regio Utrecht, De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht gaan intensiever samenwerken.

De drie instanties gaan honderd bedrijven op brandveiligheid en milieu-aspecten gezamenlijk inspecteren. De veiligheid voor burgers wordt daardoor volgens de drie instanties vergroot en de dienstverlening aan gemeenten en bedrijven verstevigd.

Nog dit jaar worden 75 bedrijven gecontroleerd door een inspecteur van de veiligheidsregio en de betreffende omgevingsdienst. Voor de bedrijven heeft dat als voordeel dat er maar één afspraak voor controle hoeft te worden gemaakt.

Het plan voor samenwerking lag er langer. Nu is met de bekrachtiging van een convenant de daad bij het woord gevoegd.


Foto: Omgevingsdienst regio Utrecht – Ondertekening bedrijvenlijst door de directeuren ODRU RUD en VRU