Logo DijkinspectieEen gedeelte van de oostelijke dijk van de Kromme Mijdrecht in de buurt van De Woerdense Verlaat, voldoet niet meer aan de eisen. Dat zegt waterschap Stichtse Rijnlanden.

Het waterschap heeft plannen gemaakt om de dijk te verstevigen. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen en verstevigen van de kade. Daarvoor moet ook het talud van de kade worden aangepakt. Een verhoging van het aangrenzende land is daardoor volgens het waterschap noodzakelijk.

Voordat met de klus kan worden begonnen moet eerst de inspraakprocedure worden doorlopen. Die is inmiddels gestart.