De politie heeft aanbevelingen gedaan aan het gemeentebestuur van Woerden voor de camerabewaking in het stationsgebied. De camerabewaking en de fietshandhaving, om overlast tegen te gaan, zouden moeten worden voortgezet. Verder wordt geadviseerd een mobiel abonnement aan te schaffen, zodat de beelden op afstand door de politie kunnen worden uitgekeken en veiliggesteld.

Ook beveelt de politie aan de mogelijkheden te onderzoeken om de boa’s de beelden uit te laten kijken om de opsporingscapaciteit van een fietsendiefstal te beperken. De aanbevelingen worden verder uitgewerkt en er wordt onderzocht of deze haalbaar zijn.

Het college onderzoekt of deze aanbevelingen haalbaar zijn en welke effecten deze hebben voor de objectieve en subjectieve veiligheid rondom het stationsgebied.