De veiligheid is in het geding. Die conclusie trekt een aantal oppositiepartijen op basis van de begroting van de gemeente Woerden voor volgend jaar.

Woerden trekt volgend jaar minder geld uit voor Boa’s ofwel bijzondere opsporingsambtenaren. Geld voor bestrijding van ondermijning is voor een groot deel uit de begroting gestreept.

Job van Meijeren van het CDA zegt het jammer te vinden dat het aantal Boa’s wordt verminderd. Ook Hendrie van Assem van Inwonersbelangen en Florian van Hout van de VVD uiten daar zorg over.

Ook bij de coalitie is er zorg over de veiligheid: Simon Brouwer van ChristenUnie/SGP noemt het opmerkelijk dat geld voor ondermijning is weggestreept terwijl er wel geld voor toerisme en recreatie is gereserveerd.