Logo InbraakDe veiligheidsavond in het gebouw van het Kalsbeek College was in trek en werd woensdagavond door veel belangstellenden bezocht. De informatie-avond was georganiseerd door…

de groep “Veiligheid” van het Wijkplatform Schilderskwartier. Wijkwethouder Tymon de Weger opende de bijeenkomst. Het doel van de avond was de bewoners waakzaam te maken op verdachte situaties. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven aan de inwoners hoe te handelen als zich ongewone of gevaarlijke situaties voordoen.

Ervaringsdeskundige Giovannie Tweeboom vertelde over wat hij in het Schilderskwartier is tegen gekomen. Gamma Woerden stond met een stand anti-inbraakmaterialen in de hal en gaf adviezen voor de buitenverlichting. Aan het eind van de veiligheidsavond werden onder de bezoekers 2 buitenlampen verloot.