Logo VRUDe Veiligheidsregio Utrecht scoort bovengemiddeld op het gebied van de samenwerking met netwerkpartners en gemeenten, het evalueren van incidenten en het inzicht…

in de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen. Dit blijkt uit het rapport ‘De staat van de Rampenbestrijding 2016’, dat door de Inspectie Veiligheid en Justitie is uitgebracht.

Het beeld van de VRU is aanmerkelijk verbeterd sinds de laatste Staat van 2013. De inspectie constateert, dat de Veiligheidsregio Utrecht de samenhang tussen de plannen, de interregionale samenwerking en de kwaliteitszorg op orde heeft. Ook de operationele prestaties zijn over het algemeen op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering zijn deels voor verbetering vatbaar.