Logo KlikoDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat per 1 november de minicontainers voor restafval eens in de 4 weken inzamelen. Het blijkt dat het overgrote deel van de bewoners dit al doet.

De huishoudens met meerdere kinderen in de luiers of vanwege medische redenen kunnen gratis de kleinere container omruilen voor een groter exemplaar of een tweede afvalcontainer aanvragen bij Cyclus. Ook gaat Cyclus gaat met kleinere voertuigen rijden in het Reeuwijkse plassengebied. Om die reden wordt het afval voortaan op twee verschillende dagen ingezameld.

In de wintermaanden gaat de GFT-inzameling terug naar eens per vier weken.