Logo KoeienmarktVoor de aanstaande Koeiemart zijn veranderingen aangekondigd door het gemeentebestuur van Woerden. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA. Na evaluatie van de Koeiemart 2015…

trekt het college de conclusie dat sommige zaken anders moeten. Met name de verkeersdrukte, de veiligheid, de grote belangstelling van marktkooplieden voor de warenmarkt en de wens van de ondernemersvereniging om ook op de dinsdagmiddag een activiteit in de binnenstad te hebben, vraagt om veranderingen.

Gedacht wordt aan het wijzigen van locaties van de activiteiten. Maar die blijven wel binnen de singels en behouden het argrarische karakter, belooft het gemeentebestuur.