Logo Milieustraat WoerdenVier jaar na de start van het traject ‘Verbeterd Zelfdoen’ hebben de medewerkers van het Stadserf Woerden dit met een mooi resultaat afgesloten. De gemeente heeft destijds besloten…

de taken als wijkonderhoud, afvalinzameling en reiniging zelf te doen. De komende jaren zet het Stadserf deze trend voort om de ruimte voor modernisering en verbetering te benutten. De redenen om het werk niet uit te besteden was dat de Milieustraat meer betrokkenheid met de inwoners en organisaties wilde hebben.

De resultaten zijn onder andere snellere behandeling van inwonersmeldingen, betere samenwerking en personeelsuitwisseling tussen de teams en een track-en-tracesysteem dat rijroutes efficiënter maakt.