Logo Polsstokverspringen3Ook dit jaar was de Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen weer een succes. De reeks topwedstrijden is het platform geworden waarop de topfierljeppers uit Fryslan en Holland elkaar…

meerdere keren ontmoeten. Met deelname van alle toppers, verre sprongen en spanning tot de laatste wedstrijd.

Direct na het seizoen hield het bestuur van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) weer de evaluatie, samen met vertegenwoordigers van fierljeppers en de wedstrijdadministratie. Daar kwam uit naar voren dat na een aantal jaren een goede vorm is gevonden en dat er niet veel meer aangepast hoeft te worden. Wel werd de suggestie gedaan om komend jaar komend jaar geen finales te springen om daarmee ruimte te maken dat iedereen viermaal kan springen in plaats van de huidige drie sprongen. Dit biedt deze toppers meer kansen op verre sprongen en daarmee wordt ook consequent uitgedragen dat het gaat om een klassement over meerdere wedstrijden. Het bestuur van de NFB heeft besloten dit verbeterpunt over te nemen.

Daarnaast zou het mooi zijn als de Nationale Competitie de aanloop en selectie voor het NK zou zijn, alleen is het komend jaar niet realiseerbaar omdat de agenda voor het NK al vaststaat.