Logo ZorgVanaf januari is de onafhankelijke regieondersteuning in Woerden nog beter georganiseerd. Regie Ondersteuning helpt bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Daarbij krijgen inwoners…

onafhankelijke ondersteuning van professionals die los staan van WoerdenWijzer. Het kan soms behoorlijk ingewikkeld zijn om de weg te vinden als er zorg nodig is. De gemeente en WoerdenWijzer helpen hierbij maar het is ook mogelijk om onafhankelijk advies te krijgen en dat is gratis.

Regie Ondersteuning werkt samen met alle partijen die hierbij belangrijk zijn zoals huisartsen, GGD, ODO, thuiszorgorganisaties, jongerenwerk, Ferm Werk, scholen en Zegveld Zorgt. Er wordt ook een klankbordgroep opgericht voor inwoners en ervaringsdeskundigen om mee te denken bij het verbeteren van de regieondersteuning. Inwoners die nu al regieondersteuning krijgen, kunnen hun traject bij hun huidige regieondersteuning afmaken.