Logo Handtekening2 Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een overeenkomst getekend om samen plannen te maken voor een nieuwe weg…

en kade langs de Meije.

De polder Zegveld wordt door de kade beschermt tegen het water van de Nieuwkoopse Plassen. De kade is in beheer bij het hoogheemraadschap en de weg op de kade wordt beheert door de gemeente. Op verschillende plekken is de kade te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Om de kade te versterken, is ook een reconstructie van de weg nodig.

De gezamenlijke aanpak voor een nieuwe weg en kade biedt voor de gemeente tegelijkertijd kansen om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. Ook zijn er mogelijkheden om innovatieve, zettingsarme materialen te gebruiken, die beter passen bij de slappe bodem. Binnenkort wordt een gezamenlijk projectteam opgericht dat aan de slag zal gaan met een toekomstbestendige oplossing.

Foto: De Stichtse Rijnlanden
Wethouder Ivo ten Hagen en hoogheemraad Bernard de Jong bezegelen de samenwerkingsafspraken met een handdruk
Untitled 1