Logo Westelijke randweg Op het punt van aanleg van de westelijke randweg is de uitslag niet zo eenduidig dat je daar vier jaar mee verder kunt. Dat zegt informateur Martijn Vroom…

in RPL Actueel naar aanleiding van de gesprekken die hij met de Woerdense politieke partijen heeft gevoerd over de vorming van een nieuwe coalitie. Vroom had aanleg van de westelijke randweg op zijn gesprekslijstje gezet omdat hij wist dat dat een belangrijk item is. Hij sprak met 9 partijen. De 10e partij, die van Lia Arentshorst, liet Vroom weten geen aanleiding voor een gesprek te zien.

Vroom adviseert het CDA, VVD en ChristenUnie/SGP om verder met elkaar in gesprek te gaan. Hij ziet bij die drie partijen veel onderwerpen die elkaar overlappen. Vroom noemt onder meer de OZB, de randweg en bezuinigingen.

Foto: RPL
15 randweg