De gemeente Woerden, Kalsbeek College, Minkema College en Hart voor Woerden ondertekenen volgende week een convenant voor verdere voortzetting van de maatschappelijke stages in Woerden.

Die zijn volgens de ondertekenaars té belangrijk voor de toekomst van het vrijwilligerswerk en niet meer weg te denken uit de gemeente Woerden.

Doel van betrokken partijen is om leerlingen ook in de toekomst uitdagende en verrijkende maatschappelijke stages van dertig uur te kunnen (blijven) bieden.

In een tijd waarin de overheid een steeds groter beroep doet op de inzet van burgers en maatschappelijk initiatief, zijn jonge mensen die bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor een ander immers hard nodig, luidt het persbericht.

Foto: RPL Woerden