Logo KTCDe verdubbeling van het onderzoeksoppervlak van de proefboerderij KTC Zegveld is van levensbelang voor de melkveehouderij in het veenweidegebied. Dat zegt…

voorzitter Sjaak Hoogendoorn van het agrarische natuurcollectief Water, Land & Dijken. Er liggen enkele grote vraagstukken, waarvoor de proefboerderij oplossingen probeert te vinden. Volgens Hoogendoorn is Zegveld het enige instituut in de wereld dat zo gericht en uitgebreid onderzoek doet naar de veenweide problematiek.

Hoogheemraad Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden onderschrijft die conclusie.