Het verduurzamen van de brandweerkazerne aan de Boerendijk in Woerden naar een bijna energieneutraal gebouw gaat zo’n acht ton kosten.

De uitstoot van CO2-gassen kan hiermee met vijftig procent worden gereduceerd. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een raadsvoorstel dat donderdag werd ingediend.

Het verduurzamen van de brandweerkazerne kan worden uitgevoerd in combinatie met gepland groot-onderhoud. Circa 3,5 ton komt beschikbaar uit de Reserve Meerjaren Onderhoud en de subsidie die verkregen wordt voor toepassing van warmtepompen. Het resterende bedrag dat beschikbaar moet worden gesteld bedraagt bijna 4,5 ton.

Naar verwachting kan de uitvoering van de werkzaamheden starten nadat in de tweede helft van 2020 eerst een ademluchtwerkplaats is ingericht. De uitbreiding met deze werkplaats wordt door de VeiligheidsRegio Utrecht gefinancieerd.