Logo Stichting Groene HartStuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart geeft, geïnspireerd door het essay ‘Vergezicht Groene Hart’ haar vergezicht op het Groene Hart rond 2040. De stuurgroep weet uiteraard niet…

hoe de toekomst er uit zal zien maar het Groene Hart staat net als de rest van Nederland voor een aantal grote structurele veranderingen die het beeld van 2040 beïnvloeden. Deze veranderingen gaven de stuurgroep aanleiding voor gedeelde ambities voor het Groene Hart die zijn vastgelegd in het Perspectief Groene Hart. Vijf belangrijke opgaven staan hierin centraal. Enkele van die opgaven zijn versterking landschap en identiteit, vertraging bodemdaling en ontwikkeling en verduurzaming economisch profiel.

De stuurgroep vraagt de provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties in het Groene Hart het Perspectief te gebruiken als informatie voor het omgevingsbeleid.