Logo blauwe meijeVoor Buitenplaats De Blauwe Meije is de vergunning voor kleinschalig agrotoerisme op de grens van Woerden-Nieuwkoop goedgekeurd. De vergunning is goedgekeurd door de…

Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Bezwaarmakers hebben tegen gemeente Woerden, die agrotoerisme in het buitengebied stimuleert, verloren.

B&W van Nieuwkoop heeft zonder overleg met De Blauwe Meije beperkte terras openingstijden gegeven. De burgemeesters van zowel Nieuwkoop als Woerden hebben het in hun macht en portefeuille dit spoedig te regelen en kunnen door samen te werken De Blauwe Meije een rendabele onderneming laten zijn.

Onderneemster Rebecca de Boer en haar partner Juerd van der Burgt hebben met hulp van De vrienden van de Blauwe Meije gedurende 8 jaar het volste vertrouwen gehad in hun ondernemersplan.