Logo woerden wijzerWoerdenWijzer is op zoek naar verhalen van inwoners voor op hun nieuwe website. Verhalen van mantelzorgers, ouders met vragen over opvoeden, inwoners over schulden, en…

Woerdenaren die zich eenzaam voelen of bijvoorbeeld hulp krijgen bij het zelfstandig wonen. Uit het gebruikersonderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan echte verhalen van Woerdenaren. Interviews waarin mensen vertellen hoe zij hun ondersteuningsvraag hebben aangepakt.

Verhalen die het gevoel geven er niet alleen voor te staan, en nieuwe invalshoeken om zelf aan de slag te gaan. WoerdenWijzer bouwt aan een website waar snel en gemakkelijk antwoord te vinden is op een vraag over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen. De website biedt binnenkort veel informatie, een sociale kaart en een online ondersteuningsplan.