Logo anbo3De verhoging van de AOW-leeftijd moet echt evenwichtiger. Dat vindt Liane den Haan, directeur van de ANBO, de Woerdense belangenorganisatie voor ouderen. Zij heeft dit gezegd…

na de uitspraak van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat hij er niets voor voelt de AOW-leeftijd te bevriezen.

Volgens Den Haan houden mensen in zware beroepen het langer werken nu al niet vol. De ANBO is niet voor het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, maar dringt er wel opnieuw op aan de verhoging van de AOW-leeftijd evenwichtiger te maken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ook werkgevers problemen hebben met de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, aldus de ANBO-directeur.