Logo WaterpeilDe verhoging van het waterpeil in de Leidsche Rijn heeft geen gevolgen voor de woonbootbewoners in de Singels in Woerden. Dat meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De stijging van het waterpeil is niet hoger dan bewoners tijdens een natte periode gewend zijn. Dinsdagmiddag is de Kleinschalige Wateraanvoer in werking gesteld, die extra zoetwater aan West-Nederland gaat leveren. De extra aanvoer van zoetwater zal meerdere weken duren.

De wateraanvoer is nodig omdat water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door de Hollandse IJssel tot aan Gouda kan instromen. Dit komt door de lage waterafvoer van de Rijn. Om te voorkomen dat het zoute water schade aan gewassen aanricht, is extra aanvoer van zoet water nodig.