Logo Brand5In Nieuwegein en omgeving is vanwege het warme weer momenteel een grotere kans op natuurbranden. De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom het risiconiveau verhoogd.

In deze regio geldt momenteel fase twee. Dat houdt in dat hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert zijn op het ontstaan van natuurbranden.

De Veiligheidsregio Utrecht vraagt anderen om ook alert te zijn en verdachte situaties te melden. Daarnaast mag er in natuurgebieden voorlopig geen open vuur gestookt worden en zijn vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk niet toegestaan.