Logo Softbalclub Green HeartsHonk- en softbalvereniging Green Hearts uit Linschoten heeft de wens om te verhuizen naar Woerden. Green Hearts wilde zich graag vestigen op sportpark Cromwijck waar zij gebruik…

wilden gaan maken van de bestaande velden waar ook voetbalvereniging VEP en Woerdense orfbalvereniging Reflex hun hobby uitoefenen.

In juni 2017 hebben de besturen van Green Hearts, VEP, Reflex en gemeente Woerden gezamenlijk naar buiten gebracht dat zij een mogelijke samenwerking verder gaan verkennen om zo te komen tot het gezamenlijke gebruik van de velden van VEP en Reflex. Recent is echter gebleken dat besprekingen tussen Reflex en Green Hearts over o.a. het delen van de accommodatie en velden op niets zijn uitgelopen. 

De toegenomen druk op het veld van Reflex en de groei van het aantal leden van Reflex heeft mede geleid tot deze uitkomst. Als er zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen, staat de gemeente open om de mogelijkheden opnieuw met Green Hearts te verkennen.