Logo Nieuwkoopse Plassen Een deel van de Nieuwkoopse Plassen zal een verjongingskuur ondergaan tot groot genoegen van boswachter John Pietersen. Als boeren, rietsnijders, vrijwilligers…

en boswachters niets doen, veranderen de Nieuwkoopse Plassen uiteindelijk in een bos, zegt Pietersen. De boswachter zegt dat er soms een boost nodig is om te zorgen dat er plek blijft voor de bijzondere soorten.

De Nieuwkoopse Plassen zijn van grote Europese waarde en is zelfs een Natura Europees beschermd gebied. Deze status zorgt ervoor dat bedrijven in de omgeving gebonden zijn aan regels wat betreft de uitstoot van stikstof. De werkzaamheden zullen voor het broedseizoen 2019 afgerond zijn.

Foto : Jan Kriek – Natuurmonumenten
jan kriek