De langs het fietspad van de Steinhagenseweg in Woerden geplaatste verlichting bleek niet de goede verlichting. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Woerden in een raadsinformatiebrief. Aanleiding voor die brief zijn vragen van D66 over de matige verlichting langs die weg.

De Fietserbond wees de gemeente begin dit jaar op de slechte verlichting. Onderzoek wees uit dat de verkeerde armaturen waren gebruikt. Inmiddels is volgens burgemeester en wethouders de juiste verlichting aangebracht.

Op de vraag van D66 of er ook andere plaatsen zijn waar de verlichting te wensen overlaat luidt het antwoord nee. Ook de suggestie dat gebruik van ledlampen leidt tot minder licht is volgens burgemeester en wethouders niet het geval.