Logo File 2In verband met de triathlon van Amsterdam is er op zondag 26 juni tussen acht uur ‘morgens en twee uur ’s middags enige verkeershinder op verschillende wegen in de gemeente…

De Ronde Venen, die voor doorgaand verkeer tijdelijk gestremd worden.

Dit betekent dat het verkeer wel gebruik kan maken van deze wegen, maar dat het tijdelijk stilgelegd wordt wanneer de triathlon passeert. Verkeersregelaars zullen het verkeer op de verkeersintensieve punten begeleiden. Meer informatie is te vinden op de website van de triathlon Amsterdam.