In een brief aan de gemeente Woerden vraagt een inwoner de verkeerslichten rond de Snellerbrug en Stationsweg in Woerden weer terug te plaatsen.

Zo’n 13 jaar geleden zou een ambtenaar, volgens de briefschrijver, op eigen houtje de lichten hebben uitgezet om de files te beperken. Toenmalig wethouder Groeneweg zei daarover dat het ging om uitval van de installatie.

Er werd toen besloten de lichten bij wijze van proef uit te laten. Toen uit die proef bleek dat zonder verkeerslichten ook het fileprobleem uit de wereld was, zijn de lichten definitief verwijderd.

De briefschrijver vraagt ze nu weer terug te zetten om de doorstroming te verbeteren. Volgens de schrijver staat het verkeer dagelijks vast door de drie invalswegen en er moet nu iets gebeuren voor de veiligheid en de irritatie van verkeersdeelnemers. Ook hulpdiensten zouden hinder van de files hebben.

Foto ter illustratie