Dit jaar zijn er net als vorig jaar met een verkregen budget kleine verkeersmaatregelen uitgevoerd. Zo is er bij verschillende scholen in de gemeente een ‘schoolzone’ gemaakt.

In de gemeente Woerden staan op diverse plekken paaltjes op fietspaden of routes waar fietsers gebruik van maken maar de paaltjes vergroten het risico op een aanrijdingen met de fietspaaltjes. Daarom is er, in overleg met de Fietsersbond, op meer dan twintig locaties gezorgd voor betere markering van de paaltjes. Inwoners kunnen situaties in het verkeer melden via Meldpunt Openbare Ruimte.

Voor het uitvoeren van de maatregelen is gebruik gemaakt van subsidies van het Rijk en de provincie Utrecht. In 2022 wordt er weer een lijst gemaakt met verkeersmaatregelen die de gemeente kan nemen.