Rondom de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg in Utrecht worden de hele maand april alle kentekens geregistreerd door Goedopweg. De registratie helpt bij het in kaart brengen van de verkeersstromen met als doel het autoverkeer terug te brengen en verkeershinder te beperken.

Goedopweg is een samenwerking van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gemeentebestuur van Utrecht laat weten dat de gegevens na de registratie meteen worden versleuteld, zodat de namen van de bestuurders niet zijn te achterhalen.