LijstvanderDoes heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de verkeersoverlast van de Hollandbaan en Waardsebaan. Aanleiding is een brief van inwoners aan de raad, waarin zij aangeven al een aantal jaren met de gemeente in gesprek te zijn over toenemende geluidsoverlast, inkijk in woningen door vrachtverkeer, onveiligheid door te hard en door rood rijden, verdwijnen van groenvoorziening en toename van fijn- en stikstof.

In oktober 2020 heeft de raad een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op maatregelen om de overlast te beperken. LijstvanderDoes vraagt aan het college aan welke maatregelen wordt gedacht. De partij denkt aan beter controleren van de snelheid, meer beplanting en meer zichtbare controle door de politie. Ook Woerden voor Democratie heeft naar aanleiding van de bewonersbrief de nodige vragen gesteld.

Eerder meldden wij abusievelijk dat Progressief Woerden schriftelijk vragen heeft gesteld.

Foto: Gemeente Woerden