Logo StraatmakerHet college van B en W van Bodegraven-Reeuwijk heeft een voorlopig standpunt ingenomen over de inrichting en maatregelen waarmee de verkeerssituatie op…

Raadhuisweg/Zoutmansweg kan worden verbeterd. Afgelopen april heeft een onafhankelijk adviesbureau, in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties een adviesrapport opgesteld.

Het college wil op 18 september de voorgestelde inrichting en maatregelen toelichten in zalencentrum De Brug. Er is op de avond een tekening van de voorgestelde inrichting van deze wegen in te zien en vragen te stellen.