Logo Beton BlokDe verkeerssituatie rond het winkelcentrum Tournoysveld in Woerden is onveilig. Dat vindt het wijkplatform. De in- en uitrit aan de zijde van de Jozef Israelslaan is te smal. Daardoor komt…

het regelmatig voor dat auto’s op de betonblokken botsen die aan weerszijden van de in- en uitrit liggen. Het wijkplatform wil de situatie met een verkeersdeskundige van de gemeente Woerden bekijken om te zien of er een oplossing mogelijk is.

Tijdens een volgende maand te houden wijkschouw staat de plek op de lijst van punten die worden bekeken.