Logo WegwerkzaamhedenDe verkeerssituatie in Woerden-West kan worden aangepakt. De gemeenteraad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering in grote meerderheid ingestemd met de maatregelen die…

de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid moeten verbeteren. Het gaat om de aanleg van vrijliggende fietspaden, het aanpassen van diverse kruispunten, de vervanging van verkeerslichten en groot onderhoud aan de Kwakelbrug. Ook de veelbesproken oversteek bij de Willem van Oranjeschool wordt veiliger gemaakt.

Het groen en het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden in de aanpak meegenomen. Voor de fietspaden heeft de provincie 1,1 miljoen euro fietssubsidies beschikbaar gesteld. Naast de aanpassing van de kruispunten van de Boerendijk met de Chrysantstraat, Tulpstraat, Leidsestraatweg en de Hoge Rijndijk, wordt ook de kruising Hollandbaan-Waardsebaan verruimd. Dit laatste staat los van het raadsbesluit.