In de omgevingsvisie voor het stationsgebied in Woerden ontbreekt een goed plan voor het aanpassingen van de verkeersstructuur. Dat vindt het wijkplatform van Snel & Polanen-Waterrijk. Het platform reageert met een zienswijze op de plannen om rondom het stationsgebied 4700 woningen te bouwen. Dat stationsgebied ligt deels in Snel en Polanen.

Volgens het wijkplatform is er geen goed plan gemaakt voor de hele wijk maar wordt er alleen een omlegging van de Steinhagenseweg weg en één veilige onderdoorgang voorgesteld. Daardoor zou de verkeersstructuur onlogisch en onveilig worden en dat zou in de hele wijk merkbaar zijn. Het wijkplatform roept de wijkbewoners op een petitie te tekenen om de omgevingsvisie aangepast te krijgen.