Logo Veilig Verkeer NederlandVeilig Verkeer Nederland vraagt in een brief aan de gemeente met klem het onderwerp verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het verkiezingsprogramma op te nemen…

VVN stelt dat het uitgangspunt moet zijn om samen alles in het werk te stellen om ongevallen te voorkomen. Punten waarop volgens VVN ondersteuning van de gemeente noodzakelijk zijn, zijn o.a. een participatiepunt waar burgers onveilige situaties kunnen melden, praktijklessen voor kwetsbare groepen, aandacht voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar en middelen om deze doelen te ondersteunen.