Logo School op SeefDe Verhoeff-Rollmanschool uit Bodegraven ontvangt 11 mei wederom het verkeersveiligheidlabel SCHOOL op SEEF. Wethouder Kees Oskam reikt het label uit aan de school vanwege de…

structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en rondom het schoolgebouw. De Verhoeff-Rollmanschool is getoetst op de vier pijlers van het programma: theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen, een structurele en planmatige organisatie, communicatie met ouders, een veilige schoolomgeving en “school-thuis” routes.

Het verkeersveiligheidlabel wordt toegekend door de Commissie Certificering SCHOOL op SEEF. De school kreeg in 2014 voor het eerst het label uitgereikt. Het certificaat is drie jaar geldig.