Logo Handtekening Afgelopen donderdagavond hebben hebben zaterdag eerste-klasser Montfoort en zondag derde klasser MSV ’19 een samenwerkings-overeenkomst ondertekend…

die in de toekomst zou kunnen gaan lijden tot de vorming van één Montfoortse voetbalvereniging.

Voorzitter Marian van Schipstal van Montfoort en Gijsbert Klein van MSV ’19 hadden deze overeenkomst reeds aan de leden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, zodat deze ondertekend kon worden. Momenteel is het voor vv Montfoort de kunst om alle jeugdleden in teams te plaatsen met voldoende omvang en vergelijkbaar niveau en bij MSV is het een uitdaging om de schaarse veldruimte zo in te delen dat er voldoende plek is om te spelen en te trainen.

De besturen van beide clubs zien de samenwerking wel zitten en hebben een aantal concrete maatregelen genomen en afspraken gemaakt. Zo is er afgesproken dat tijdens de verkenningsfasen er geen spelers onderling overstappen en is elk van de partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren, indien de ander partij zicht niet houdt aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Foto’s: Website vv Montfoort
Voorzitter Marian van Schipstal van v.v. Montfoort en Gijsbert Klein van MSV ’19
1
2
3