De gemeente en de ontwikkelende partijen zijn onlangs een ruimtelijke verkenning gestart voor de locatie Park Rapijnen in Linschoten.

Dit na groen licht hiervoor van de Provincie. In deze ruimtelijke verkenning wordt bekeken hoe woningbouw kan worden ingepast op deze locatie. Dit sluit aan bij de Woonvisie en ambitie van de gemeente om meer woningen te realiseren en zo in de behoefte naar woonruimte te voorzien. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere de sportverenigingen, als onderdeel van de ruimtelijke verkenning. Op basis hiervan is een eerste stedenbouwkundig (schets)vlekkenplan gemaakt, waarover de gemeente met haar inwoners in gesprek wil op 27 oktober.

De eerste participatiebijeenkomst staat in het teken van kennismaken en informatie delen.